Wij willen ons werk zorgvuldig, vertrouwelijk en met respect voor jouw privacy uitvoeren. Daarom gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met je gegevens doen. In deze privacyverklaring lees je precies welke persoonsgegevens we van sollicitanten verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 Mei 2024

We vinden het vertrouwelijk behandelen van je gegevens niet alleen belangrijk vanuit morele overwegingen, verwerking van de persoonsgegevens gebeurt ook in overeenstemming met de privacywetgeving. Als verwerker van persoonsgegevens van sollicitanten dienen we voor de omgang met deze gegevens te voldoen aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring geldt voor personen die in het kader van een procedure persoonsinformatie aan Installatiebaan.nl ter beschikking hebben gesteld.
Onze website  verwijst met een ‘link’ naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan. 

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een ‘geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon’. Dus op jou als sollicitant in dit geval. In eerste instantie vragen we vaak alleen jouw naam, mobiele nummer en e-mailadres en bewust nog geen CV. Als er een mogelijke match is zullen we wel om jouw CV vragen, vaak puur ter voorbereiding van een kennismakingsgesprek.

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelen we op de volgende wijzen gegevens van sollicitanten:

  • uit gesprekken, telefonische contacten of e-mail;
  • door middel van formulieren en/of aangehechte cv’s, en

Daarnaast kan het zijn dat we zakelijke sociale media bekijken, zoals je LinkedIn-profiel. Als het relevant is voor een bepaalde functie kunnen we ten slotte publicaties van kandidaten bekijken op particuliere sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter (X) .

Persoonsgegevens die je als sollicitant aan ons doorgeeft, gebruiken we uitsluitend om een verantwoord en efficiënt recruitment-proces mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld om:

  • te kijken in hoeverre je aan een gewenst profiel voldoet;
  • contact met je op te kunnen nemen;
  • sollicitatiegesprekken in te plannen;
  • je te informeren over andere relevante vacatures.

 Als je bij ons solliciteert (op een vacature of op eigen initiatief), registreren we zorgvuldig alleen die persoonsgegevens die van belang zijn voor je sollicitatie. We passen deze gegevens aan als dit nodig is, geheel volgens de wettelijke voorschriften. Dit is mogelijk op ons eigen initiatief, maar ook op initiatief van jouzelf.

Gegevens die we van kandidaten registreren zijn bijvoorbeeld:

  • contactgegevens;
  • opleidingsgegevens, en
  • arbeidsgeschiedenis.

We zullen niet vragen naar gevoelige informatie over jou, zoals informatie over je etnische achtergrond, politieke voorkeur, godsdienstige of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

Als je op eigen initiatief gevoelige informatie met ons deelt, is dit op eigen verantwoording. Het is dan helaas niet altijd te voorkomen dat deze later in het traject weer opduikt.

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermen we je persoonsgegevens door middel van de volgende getrapte aanpak: 

Alleen als het nodig is
We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor het uitvoeren van onze wervings- en selectiewerkzaamheden. Mogelijk slaan we jouw naam en e-mailadres op in ons mail-systeem MailChimp. Je kunt ten allen tijden je eenvoudig afmelden voor onze mailings.

Tijdens een selectieprocedure kan het zijn dat we referenties opvragen bij een voormalige werkgever of opleiding. Dit doen we echter alleen met je toestemming. Je persoonsgegevens maken we zonder je toestemming nooit openbaar. Ten slotte kun je erop vertrouwen dat we je gegevens alleen verstrekken aan derden met als doen een leuke nieuwe baan voor je te vinden.

Niet langer bewaren dan noodzakelijk
Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de wervings- en selectieprocedure. Ben je niet aangenomen, maar verwachten we dat we in de toekomst mogelijk wel een geschikte functie voor je hebben, dan is het mogelijk dat we je gegevens langer bewaren. Hiervoor vragen we altijd om je toestemming.

Bij Installatiebaan respecteren we de wettelijke bewaartermijnen. Tenzij de wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van kandidaten maximaal tot 2 jaar na het afronden van de procedure bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bewaren we op een veilige plek en we nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om verlies van, misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Digitaal
Per applicatie richten we een passend niveau van beveiliging in dat in lijn is met het Informatiebeveiligingsbeleid.

Fysiek
Om ongeoorloofde toegang tot onze interne systemen te voorkomen beheren we de toegang tot onze kantoren. Daarnaast zijn papieren archieven in onze kantoren, waar nodig beveiligd.

Wie solliciteert bij of via Installatiebaan heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van de persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij [email protected]. We beantwoorden je verzoek altijd binnen vier weken.

Bij het aanbieden van onze diensten maken we gebruik van tijdelijke cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Met deze cookies verzamelen we geen persoonlijke gegevens. We gebruiken ze alleen om het gebruik van onze website voor je gemakkelijker te maken. Ook gebruiken we een cookie die ervoor zorgt dat onze website je kan herkennen. Dankzij deze cookie kunnen we onze site speciaal op je instellen.

Geen probleem. Het gebruik van cookies kun je in je browser uitschakelen. Je kunt dan nog steeds onze website bezoeken.